ויקרא

קירבה והקרבה

לאחר כל ההכנות המרובות המשתרעות על פני כל כך הרבה פרקים, לאחר שהבית עומד על תילו לשמו יתברך, תיכף ימומש האידיאל הגדול של 'ושכנתי בתוכם', מתקיים בנו 'כי בענן אראה על הכפורת'! ותו לא? בקשיי תחושת הריחוק; הקרבה והתקרבות.

הרב יחזקאל פרנקל | אדר ב' תשס"ה