כב - געגועים למקדש

הקטורת - ריח ורוח

אחת מהעבודות היום-יומיות במקדש היתה עבודת הקטורת, הרב מנחם בורשטיין במסע זיהוי של סממני הקטורת, ובתיאור יופייה והשלכותיה של העבודה.

הרב מנחם בורשטיין | ה תשרי תשס"ח