קרבנות

עלו ההר ובנו הבית

על איזה בית צריך להאבק? האם ניתן להקריב קרבן פסח בימינו? על מחנות, על חששות ועל שינוי.

הרב יהודה קרויזר | ניסן תשס"ו