מעמד הקהל וניסוך המים

מה בין נסכי יין לניסוך המים?

נסכי יין הם חובה גם מצד האדם המקריב, וגם מצד הזבח המוקרב. אולם ניסוך המים הם רק מצד הזבח, ומכאן נובעים הבדלים שונים בין דיני ניסוך היין לדיני ניסוך המים.

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל