ויקרא

פרשת ויקרא תש"ס

ספר ויקרא מבטא את ההתקרבות של האדם ושל העולם לרבש"ע. עצם אפשרות הכפרה על ידי הקרבנות מבטאת את היות החטא מקרי ולא מהותי.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור ליב אדר ב' ה'תש"ס