תצוה

מזבח הקטורת

חסרונו של מזבח הקטורת בסדר הצווי בתורה; מעלתה של הקטורת; מעלתה של אמירת פרשת הקטורת; הקטורת מעוררת רחמי שמיים; הקטורת - השורש הפנימי של עם ישראל; מדוע נגנז מזבח הקטורת.

הרב חיים אביהוא שוורץ | ח' אדר א' תשס"ח