כב - געגועים למקדש

כפרה על טומאת מקדש וקדשיו

השעיר לעזאזל המכפר על כל עוונות ישראל, "חיוור" לכאורה לעומת הייחודיות של הפר והשעיר הפנימיים שדמם נכנס לקודש פנימה, הרב משה אודס על משמעות הכפרה על טומאת מקדש וקודשיו

הרב משה אודס | ו תשרי תשס"ח