ברכות

הלכות עורלה

מתוך הארכיון שבידי הרה"ג יהודה מוצפי ראש ישיבת מנחת יהודה

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל