כנס רמלה ה-3

דגל ירושלים – לכינון ממלכה המיוסדת על האידאה האלוקית

מתוך כנס רמלה ה-3 "בין ישראל לעמים - מיהו לאומי?"

תנועת דגל ירושלים לא יצאה מן הכח אל הפועל וכיום צריכים להופיע מגמה זו להופעת היחודיות של עם ישראל בארץ ישראל. דבר זה יביא ברכה לכל העולם. לצד ירושלים צריך גם את דגל חברון המייצגת את הבעלות על א"י.

הרה"ג דוב ליאור | כ"ב ניסן תש"ע