כנס רמלה ה-3

פשרנות וגבורה

מתוך כנס רמלה ה-3 "בין ישראל לעמים - מיהו לאומי?"

יחסי ישראל ואומות העולם צריכים להיות במטרה של הרמת קרן ישראל, אך את זה צריך לעשות בהרבה חכמה שיקול דעת וסיעתא דשמיא.

הרה"ג יעקב אריאל | כ"ב ניסן תש"ע