יום שכולו תורה - שבת ושבועות

דיני מלאכת בורר

מתוך יום עיון בהלכות שבת, בית המדרש גבעת אסף

דיני מלאכת בורר מהגמרא ועד לפוסקים האחרונים. בצירוף סיפורים ודרשות.

הראשל"צ הרב יצחק יוסף | ג' סיוון תשע"א