הרב מרדכי אליהו

לחשוב ולחיות הלכה

מתוך אזכרת 30 להרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל, היכל יעקב

Powered by EDUCASTING ISRAEL, 052.8991764

הרב מנחם בורשטיין | כ"ה תמוז תש"ע