הרב מרדכי אליהו

דבריהם הם זכרונם

מתוך אזכרת 30 להרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל, היכל יעקב

Powered by EDUCASTING ISRAEL, 052.8991764

הרב יצחק ברדא | כ"ה תמוז תש"ע