הרב מרדכי אליהו

צדיק שתורתו מבורכת

מתוך אזכרת 30 להרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל, היכל יעקב

Powered by EDUCASTING ISRAEL, 052.8991764

הרב יעקב אביעזרי תופיק | כ"ה תמוז תש"ע