5 שנים לחורבן גוש קטיף

מלחמת ההנהגה באומה

מתוך יום עיון ותפילה על חורבן בתי הכנסת

כוחות ההנהגה בעם ישראל - משיח בן יוסף הבונה, וכח הורס מולו. כיום שני הכוחות הללו מתמודדים על גאולת ישראל. אשיבה שופטינו כבראשונה.. והסר ממנו יגון ואנחה.

הרב אליקים לבנון | ח' אלול תש"ע