5 שנים לחורבן גוש קטיף

ארץ ישראל נקנית ביסורים

מתוך יום עיון ותפילה על חורבן בתי הכנסת

החורבן היה לריק ולשווא. אנו נמשיך לבנות ולתקן גם עם כל הנפילות והקשיים.

הרה"ג דוב ליאור | ח' אלול תש"ע