5 שנים לחורבן גוש קטיף

תענית זו, למה?

מתוך יום עיון ותפילה על חורבן בתי הכנסת

מחטא המרגלים עד חטא הגירוש - מאיסת ארץ חמדה.

הרב אברהם שרייבר | ח' אלול תש"ע