5 שנים לחורבן גוש קטיף

שמחה ועצב ב"חורבה"

מתוך יום עיון ותפילה על חורבן בתי הכנסת

מתוך יום עיון ותפילה על חורבן בתי הכנסת

הרב חנן פורת ז"ל | ח' אלול תש"ע