5 שנים לחורבן גוש קטיף

בית הכנסת - מרכז החיים

מתוך יום עיון ותפילה על חורבן בתי הכנסת

בית כנסת, מעבר לחובה הקהילתית הוא לשמו של ה' יתברך. מקום להשראת שכינה. לרי"ף ברכת מציב גבול אלמנה הוא על בתי כנסת. בתי הכנסת בגוש קטיף היו מקום השראת השכינה, מרכז החיים, נקיים, מטופחים, מקום מפואר לכל העדות.

הרב יהודה זולדן | ח' אלול תש"ע