5 שנים לחורבן גוש קטיף

ירידה לצורך עליה

מתוך יום עיון ותפילה על חורבן בתי הכנסת

בעז"ה בתי הכנסת בגוש קטיף יבנו במהרה בימנו, ארץ ישראל של עם ישראל. החרבת בתי הכנסת ע"י יהודים מקבילה להריסת בית המקדש ע"י יהודים. הירידה הנוראה היא לצורך עליה.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | ח' אלול תש"ע