5 שנים לחורבן גוש קטיף

מאת ה' תעלומה זו

מתוך יום עיון ותפילה על חורבן בתי הכנסת

כשיודעים ומאמינים שיד ה' היא הפועלת, זוכים ורואים בישועה.

הרב ברוך וידר