5 שנים לחורבן גוש קטיף

קדושה שאינה פוקעת

מתוך יום עיון ותפילה על חורבן בתי הכנסת

ציר כיסופים עדיין מעורר כיסופים לשיבה. עוד נחזור ונבנה פי כמה וכמה את בתי הכנסת החבל עזה ואת ארץ ישראל. בפסיקה הלכתית ברורה קובע הרב אריאל כי "קדושת בתי הכנסת של גוש קטיף, בקדושתם היא עומדת גם כיום", קדושתם לא פקעה מהם.

הרה"ג יעקב אריאל | ח' אלול תש"ע