5 שנים לחורבן גוש קטיף

מח' אלול לט' אלול

מתוך יום עיון ותפילה על חורבן בתי הכנסת

בט' אלול לפני כמאתיים שנה עלו תלמידי הגר"א לארץ ישראל. בח' אלול לפני חמש שנים מסרו אנשי גוש קטיף את נפשם בגבורה על בניין הארץ והאומה.

הרב אלישע וישליצקי זצ"ל | ח' אלול תש"ע