הוריות

מסכת הוריות דף ב' - וידאו

באדיבות ערוץ אורות

באדיבות ערוץ אורות

הרב מנחם רינשמידט | י"ז ניסן תשע"ח