הראי"ה בפרשה

כשהוא גם 'כל כך גדול' וגם 'כל כך קטן'

גליון 376

גליון 376

הרב נתנאל רוזן | אדר ב תשע"ט