כי תשא

חידות לפרשת כי תשא - פרה

הרב זאב וייטמן | התשד"מ