מכירת בתים לנוכרים

הולכים לפני המחנה

מתוך כנס רבני "דרך אמונה" בעניין מכירת בתים לנוכרים

הציונות הדתית צרכיה להוביל את שלושת הדגלים של שלמות הארץ, אחדות האומה ומעלת התורה. שלושת האידיאלים הללו הם דבר אחד ויש ליישם את שלושתם בלי לבטל האחד את השני.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' טבת תשע"א