לאמיתה של תורה

לתקן את השורש!

מתוך כנס לאמיתה של תורה, קריית ארבע

מתוך כנס לאמיתה של תורה, קריית ארבע

הרה"ג דוב ליאור | ט"ז אדר א' תשע"א