לאמיתה של תורה

לכבודה של תורה ולומדיה

מתוך כנס לאמיתה של תורה, קריית ארבע

מתוך כנס לאמיתה של תורה, קריית ארבע

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז אדר א' תשע"א