לאמיתה של תורה

"תורה יבקשו מפיהו"

מתוך כנס לאמיתה של תורה, קריית ארבע

מתוך כנס לאמיתה של תורה, קריית ארבע

הרב יהושע שמידט | ט"ז אדר א' תשע"א