לאמיתה של תורה

כבוד התורה ונושאיה

מתוך כנס לאמיתה של תורה, קריית ארבע

מתוך כנס לאמיתה של תורה, קריית ארבע

הרב דוד חי הכהן | ט"ז אדר א' תשע"א