כללי מלאכות

ריבוי בשיעורים

כללי מלאכות

כללי מלאכות

הרב יאיר וסרטיל | שבט תשע"ז