הושענא רבה

תפילה לפרידה מהסוכה - הושענא רבא

נהגו לאכול משהו קטן לפני סיום הושענא רבא ולאחר תפילה זו בצאתו מן הסוכה.

הסידור המהיר | תשרי תשפ"ג