הרב אברהם שפירא

'עוזר דלים' במחיצת הרב שפירא זצ"ל

בנו של הגאון הרב אברהם שפירא זצ"ל שנפטר ביום ראשון של חג הסוכות, הרב שמואל שפירא, מספר על יום הושענא רבה, יום חיתום הדין, במחיצתו.

ר' ידידיה הכהן | כ"ז תשרי תשס"ח