הושענא רבה

ימי השמחה

מתוך ליל לימוד הושענא רבה בישיבת בית אל תשע"ב

סוכות ושמחת תורה ימי השמחה, והושענא רבה ביניהם.

הרב אליהו ברין | כ' תשרי תשע"ב