הושענא רבה

הושענא רבה

לימוד הלילה; תפילת הבוקר; חבטת ערבה; מהלכות היום.

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | התשס"ב