הושענא רבה

כוחו של הושענא רבה

לימוד ליל הושענא רבה בישיבת בית-אל תש"ע

כוחו הפנימי של הושענא רבה וסגולותיו; הכוונות בשעת ההקפות.

הרב חיים אביהוא שוורץ | כ"א תשרי תש"ע