הושענא רבה

דברים מעניינא דיומא

מתוך השידור החי מליל הושענא רבה התשע"ה

מתוך השידור החי מליל הושענא רבה התשע"ה

הראשל"צ הרב יצחק יוסף