הושענא רבה

הושענא רבה כיום דין

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל