הושענא רבה

אני לא יודע

מתוך לימוד ליל הושענא רבה בישיבת רמת גן תשע"ב

ההבדל בין אי ידיעת עם הארץ לאי ידיעה אמיתית.

הרב ארז משה דורון | כ' תשרי תשע"ב