לימוד ליל הושענא רבה תשע"א

ישועה רבה

מתוך לימוד ליל הושענא רבה בישיבת רמת גן

מתוך לימוד ליל הושענא רבה בישיבת רמת גן

הרב ערן טמיר | כ"א תשרי תשע"א