הושענא רבה

שעת הנעילה

מתוך ליל לימוד הושענא רבה בישיבת בית אל תשע"ב

מתוך ליל לימוד הושענא רבה בישיבת בית אל תשע"ב

הרב משה חביב | כ' תשרי תשע"ב