אשה שבגדה האם צריכה לספר לבעלה

אישה שבגדה האם צריכה לספר לבעלה?

הרב ניר אביב | טבת תשע"ב