בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
25 שיעורים
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש

  שורש המפלגות ברוחניות

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק כ"ב

  מקור ההויה לפי תורת הסוד. נשמת העולם. משמעות החיים שבהבנת הרוחניות, לעומת היאוש שבחיים המנותקים ממקורם. הבנת שורשי העניינים. הבסיס הארצי לנאצלות.

  הרב ירחמיאל וייס | כ' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  38 דק'
  אורות הקודש

  העולם כגוף אחד

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק כ"א

  אורגניות הרוחניות והחומריות. מחזוריות הטבע. השפעת התא על הגוף כולו. השפעת האדם בעולם. השכלים הגדולים.

  הרב ירחמיאל וייס | י"ג אדר ב' תשע"ט
  undefined
  50 דק'
  אורות הקודש

  כולנו אחד - ממקור אחד

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק כ'

  הנטיה להכללה ברוחניות. הניצוצות האלוקיים שבכל מחשבה, והעלאתן. העולם כגוף אורגני אחד. אחדות הקודש והחול. האידיאל העליון.

  הרב ירחמיאל וייס | ו' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש

  איך אלוקים חושב על גבולות?

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק י"ט

  חכמה ובינה - בלתי גבול וגבול. העונג שבהסברי מרן הרב. "ה' הוא האלוקים" הגבוליות שבבלתי גבולית קיימת שם בציביון רוחני עליון, אפילו ערכים היותר עליונים.

  הרב ירחמיאל וייס | ט"ו אדר א' תשע"ט
  undefined
  54 דק'
  אורות הקודש

  מה הם חיים בלתי גבוליים?

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק י"ח

  שלושת המדרגות האידאליות. הבנת התכונה האורגנית. רוח החיים של הגבולי ושל הבלתי - גבולי. תפארת ומלכות.

  הרב ירחמיאל וייס | ח' אדר א' תשע"ט
  undefined
  54 דק'
  אורות הקודש

  החיים הפנמיים והחיצוניים

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק י"ז

  הופעת יצירת החיים. החיים שממעל לחיים והחיים שמתחת. "גן החיים" בכללי והפרטי. תקוות העילוי שמתוך הירידות.

  הרב ירחמיאל וייס | א אדר א' תשע"ט
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש

  פגישת הנשמה עם המבנה הגופני

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק טז

  הנשמה העליונה והנשמה שבגוף. ההתעלות וההתאמה אל הנשמה . ייסורי הגוף מחוסר ההתאמה לנשמה. נשמת האומה הכללית. יחוד עליון ותחתון.

  הרב ירחמיאל וייס | כד שבט תשע"ט
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש

  האצילות האלוקית

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק טו

  האצילות- כמקור ההויה. צדיק יסוד עולם. יש לך כנפי רוח. חיים עד עולם.

  הרב ירחמיאל וייס | יז שבט תשע"ט
  undefined
  57 דק'
  אורות הקודש

  תרגום מושגי הקבלה- לכתחילה או בדיעבד?

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק יד

  הדרגה בלימוד הקבלה, הבסיס הארצי לנאצלות, השפה של הרזים, איך שומרים את הרזים ובכל זאת מורידים אותם אלינו?, הוודאות וההשערה.

  הרב ירחמיאל וייס | י שבט תשע"ט
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש

  פסיכולוגית ההויה

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק יד

  הפסיכולוגיה חכמת הנפש. האצילות המחיה את ההויה. נפש לעומת נשמה. הדרך הנכונה ללמוד נסתרות בהדרגה. שמונה המדרגות. השכל והדמיון.

  הרב ירחמיאל וייס | ג שבט תשע"ט
  undefined
  55 דק'
  אורות הקודש

  נשמת העולם

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק יג

  הנשמה והאדריכליות הגופנית באדם ובעולם. הזהרת נשמת העולם ופעולתה. השמחה שבהבנת הנשמה הכללית.

  הרב ירחמיאל וייס | כה טבת תשע"ט
  undefined
  57 דק'
  אורות הקודש

  הקשבת ניצוצות החיים והחכמה

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק יב

  התוכיות העצמית שבכל מצוי. הקשבת ההתעלות שבניצוצות. כל הידיעות באות אלינו מעולם עליון ואינן מתחדשות. שורשי הממשיות העליונים.

  הרב ירחמיאל וייס | יח טבת תשע"ט
  undefined
  57 דק'
  אורות הקודש

  העלאת הניצוצות

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק יב

  זיו החיים. גודל מרחבי ההויה. שוטף ושואף. הניצוצות- נקודות החיים השואפות להתעלות. מקור החכמות- עולמות עליונים שמתגלים אלינו.

  הרב ירחמיאל וייס | ד טבת תשע"ט
  undefined
  57 דק'
  אורות הקודש

  התשוקה למקור החיים- הדבקות

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק יא

  היחס בין הדבקות והאמונה. מקור הדבקות- אחדות הכל. החפץ לאשת אבא בגופא דמלכא. נשמת האדם הכללי. הדבקות של גדולי הנשמה.

  הרב ירחמיאל וייס | כ כסלו תשע"ט
  undefined
  57 דק'
  אורות הקודש

  האדם המאוחד עם הכל.

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק י

  השפעת האדם בעולם. השפעה חיצונית ופנימית. האלוקות שברצון האדם. התרוממות הרצון בתפילה. חיי הבהמה. הדומם ה"שקט". העלאת הניצוצות.

  הרב ירחמיאל וייס | יג כסלו תשע"ט
  undefined
  57 דק'
  אורות הקודש

  השפעת האדם בעולם

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק י

  העולם מאוחד כולו. האדם משפיע על העולם באופן חיצוני ובאופן פנימי עצמי ע"י שהאדם מעלה את רצונו.

  הרב ירחמיאל וייס | ה כסלו תשע"ט
  undefined
  57 דק'
  אורות הקודש

  מקור הדיבורים האידאלים

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק ט

  ההשפעה החיצונית והמעיין הפנימי. אחדות דצח"מ. פעולת הנשמה בנו. החדירה וההקשבה אל עצמיותנו. איך פוגשים את הנשמה?. מקור החידושים. דיבור התוכי.

  הרב ירחמיאל וייס | כט חשוון תשע"ט
  undefined
  57 דק'
  אורות הקודש

  האותיות הרוחניות

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק ח

  מקור המחשבות. אנחנו לא חושבים מחשבות אנו קולטים אותן. חכמה ובינה. ירידת האותיות אל המחשבה. הקשבת ההרגשות הסמויות. הדיעה הרצון והיכולת.

  הרב ירחמיאל וייס | טו חשוון תשע"ט
  undefined
  50 דק'
  אורות הקודש

  גילוי הנשמה האותיות שלנו

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק ח

  האותיות כתחילת גילוי האניסוף. האותיות הנקודות התגים והטעמים. "חיבוט הקבר". חיי הנשמה ופעולתם. השערת קוי המחשבות.

  הרב ירחמיאל וייס | ח חשוון תשע"ט
  undefined
  1:00
  אורות הקודש

  שפע אותיות הנשמה

  אורות הקודש ב' החיות העולמית פרק ז

  המושגים הבלתי מושגים. אותיות שלא נכנסו לתודעה . תכלית המדע. החיים הפנמייםשל התכנים. אחדות המציאות. גוף ונשמה.

  הרב ירחמיאל וייס | כד אלול תשע"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il