כנס ראשית הארץ

ברכה על מתנות כהונה

כנס ראשית הארץ

מחלוקת ראשונים האם מברכים על מתנות כהונה: רשב"א - לא מברכים כי תלוי באחרים שיקבלו את המתנה. רוקח - מברכים כי זו מצווה מקובלת ולא מושכלת.

הרב יהודה עמיחי | ב' ניסן התשע"ב