כנס ראשית הארץ

העליה לארץ

כנס ראשית הארץ

באור שיטות הראשונים במצוות עליה לארץ וקדושת ארץ ישראל בזמן הזה.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' ניסן התשע"ב