כנס ראשית הארץ

דין שליחות וזכיה בתרומות ומעשרות

כנס ראשית הארץ

ההבדל בין דין שליחות בתרומות ומעשרות לדין שליחות בכל התורה. גדר דין זכין - הואיל ויש לי כח לעשות דבר עבור עצמי, יש לי כח לעשות עבור אחרים.

הרב חיים כץ | ב' ניסן התשע"ב