כנס ראשית הארץ

חיוב לקט שכחה ופאה כשעניים אינם באים

כנס ראשית הארץ

הצגת הסוגיא ודעות הראשונים והאחרונים. ההלכה למעשה בזמנינו.

הרב אהוד אחיטוב | ב' ניסן התשע"ב