כנס ראשית הארץ

חשיבות הקשר לארץ

כנס ראשית הארץ

חשיבות הקשר לארץ ישראל ולאדמה. יש עניין שלכל יהודי תהיה חלקת אדמה וגינה פרטית. לימוד מחיי הצמחים על הצמיחה הרוחנית שלנו.

הרב דוד אביחיל | ב' ניסן התשע"ב