יום שכולו תורה - ניסן תשע"ב

והגדת לבנך

יום שכולו תורה מכללת שערי משפט- רעננה

יום שכולו תורה מכללת שערי משפט- רעננה

הרב יעקב שפירא | ו' ניסן תשע"ב